تماس با ما

تماس با گروه نرم افزار جعبه لایتنر اندیشه

تماس با جعبه لایتنر اندیشه کیش تمـاس از طریـق تلفن:

کاربران محترم جهت ارتباط با بخش فنی نرم افزار جعبه لایتنر اندیشه و طرح هر گونه سوال فنی در خصوص استفاده از نرم افزار و یا هرگونه درخواست از طریق شماره زیر تماس گرفته و یا سوال خود را وتس آپ و یا تلگرام نمایید.

  • شماره تلفن تماس: ۸۶۵ ۹۹ ۷۷ ۰۹۳۶
  • به دلیل حضور مستمر اینجانب در ماموریت لطفا تنها از واتس آپ یا تلگرام جهت ارتباط استفاده کنید. در صورت نیاز به مکالمه با اینجانب از قابلیت تماس صوتی واتس آپ استفاده کنید.