یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

 یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین

جعبه لایتنر اندیشه کیش: یادگیری زبان با روش تکرار و تمرین
بر اساس تعریف علم روانشناسی یادگیری فرآیندی است که در آن افراد اطلاعات را در مغز خود ذخیره و در زمان مورد نیاز آنرا به خاطر می‌آورند.

این فرآیند شامل سه مرحله کد نکاری اطلاعات، ذخیره و سپس بازیابی آنها می‌شود.
جدای از هوش و یا استعداد افراد و همچنین جنسیت و یا سن آنها عملکرد عمومی حافظه و یا به عبارتی سه فرایند فوق در تمامی انسانها یکسان است هر چند میزان قوت و ضعف آن می‌تواند در افراد مختلف متفاوت باشد. حال سوال این است که با توجه به یکسان بودن عملکرد عمومی حافظه در تمامی انسانها، آيا مي‌توان حافظه را تقويت كرد و يادگيري را بهبود بخشيد؟

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
اطلاعات جهت ثبت دائم در مغز در ابتدا می بایست وارد حافظه‌ی کوتاه مدت شده و سپس با تمرین و تکرار وارد حافظه‌ی بلند مدت شوند.

حافظه کوتاه مدت از لحاظ زمان نگهداری اطلاعات و ظرفیت آن کمتر از نیاز انسان جهت پیشبرد زندگی روزانه است. ولی حافظه بلند مدت قابلیت نگهداری حجم نامحدودی از اطلااعات و به یادآوری آن حتی در تمامی طول عمر یک انسان را دارا می‌باشد. قدرت حافظه‌های کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از برخی روشها مانند تکرار قابل تقویت است. این نکته اصلی است که ما در نرم‌افزار اندیشه از آن بهره برده ایم.

روش تکرارهای متوالی و فاصله دار
هرمان ابينگهاوس از جمله اولین دانشمندانی بود که تلاشهای بسیاری را در زمینه عملکرد یادگیری توسط مغز انسان انجام داد. در نتیجه این آزمایشات او دریافت که اگر شما یک مطلب را در ابتدا بصورت 100% فرا بگیرید در صورت عدم تکرار و تمرین قسمت اعظم آن را فراموش می‌کنید. سرعت فراموشی در ابتدا بسیار زیاد و به تدریج کاهش می‌یابد. بنابراین در صورت عدم مرور، مغز حدود 70 درصد اطلاعات را تنها پس از 3 روز از یاد خواهد برد.

ابينگهاوس آزمایشات خود را ادامه داد تا تاثیر تمرین و تکرار با فاصله‌ی مشخص را بر روند یادگیری مشاهده کند. او دریافت که اگر فرد یک مطلب را در فاصله‌های زمانی مشخص که بتدریج افزایش می یابد مرور کند بتدریج شیب فراموشی کاهش خواهد یافت.

همانگونه که بیان شد این روش بر مبناي روش كاركرد حافظه، توسعه داده شده است. به عبارتی برای به خاطر سپردن يك موضوع، بايد بلافاصله آن را مرور کنید. مطمئنا اگر آن مطلب را فقط یک بار مرور کنید پس از مدت کوتاهی آن را فراموش می کنید. بنابراین نیاز است که آن را دوباره و دوباره مرور کنید. اما نکته مهم این است که با هر بار مرور جدید، زمان فراموشی آن موضوع طولانی تر خواهد شد بنابراین مرورهای بعدی آن موضوع می تواند در فواصل زمانی بیشتر انجام شود. به عبارت ديگر با هر بار مرور جدید شيب منحني فراموش كم‌تر مي‌گردد. مرورها باید تا زمانی که شیب منحنی فراموشی به صفر نزدیک شود ادامه یابد و آن زماني‌ست كه شما اطمينان دارید كه ديگر موضوع آموخته شده و آن را هرگز فراموش نخواهيد كرد.

نتایج این آزمایشات به روشنی مشخص کرد که توانایی به خاطر آوردن اطلاعات توسط مغز از طریق تکرارهای متوالی به طور باورنکردنی افزایش می یابد. همچنین این روش برای تمامی انسانها با هر نوع هوش و استعدادی قابل استفاده است.

شاید این روش در نگاه اول ساده به نظر برسد اما یک مشکل وجود دارد و آن هنگامی است که مطالبی را که شما می خواهید بیاموزید زیاد باشند. برای مثال زمانیکه شما می خواهید 1000 لغت زبان انگلیسی را بیاموزید. از آنجاییکه هر لغت بر اساس سختی و یا آسانی آن می بایست برنامه مرور جداگانه ای برای خود داشته باشد، بنابراین برنامه ریزی برای مرور آنها بسیار مشکل می شود.

همانگونه که بیان شد این روش بر مبناي روش كاركرد حافظه، توسعه داده شده است. به عبارتی برای به خاطر سپردن يك موضوع، بايد بلافاصله آن را مرور کنید. مطمئنا اگر آن مطلب را فقط یک بار مرور کنید پس از مدت کوتاهی آن را فراموش می کنید. بنابراین نیاز است که آن را دوباره و دوباره مرور کنید. اما نکته مهم این است که با هر بار مرور جدید، زمان فراموشی آن موضوع طولانی تر خواهد شد بنابراین مرورهای بعدی آن موضوع می تواند در فواصل زمانی بیشتر انجام شود. به عبارت ديگر با هر بار مرور جدید شيب منحني فراموش كم‌تر مي‌گردد. مرورها باید تا زمانی که شیب منحنی فراموشی به صفر نزدیک شود ادامه یابد و آن زماني‌ست كه شما اطمينان دارید كه ديگر موضوع آموخته شده و آن را هرگز فراموش نخواهيد كرد.

نتایج این آزمایشات به روشنی مشخص کرد که توانایی به خاطر آوردن اطلاعات توسط مغز از طریق تکرارهای متوالی به طور باورنکردنی افزایش می یابد. همچنین این روش برای تمامی انسانها با هر نوع هوش و استعدادی قابل استفاده است. شاید این روش در نگاه اول ساده به نظر برسد اما یک مشکل وجود دارد و آن هنگامی است که مطالبی را که شما می خواهید بیاموزید زیاد باشند. برای مثال زمانیکه شما می خواهید 1000 لغت زبان انگلیسی را بیاموزید. از آنجاییکه هر لغت بر اساس سختی و یا آسانی آن می بایست برنامه مرور جداگانه ای برای خود داشته باشد، بنابراین برنامه ریزی برای مرور آنها بسیار مشکل می شود.

همانگونه که بیان شد این روش بر مبناي روش كاركرد حافظه، توسعه داده شده است. به عبارتی برای به خاطر سپردن يك موضوع، بايد بلافاصله آن را مرور کنید. مطمئنا اگر آن مطلب را فقط یک بار مرور کنید پس از مدت کوتاهی آن را فراموش می کنید. بنابراین نیاز است که آن را دوباره و دوباره مرور کنید. اما نکته مهم این است که با هر بار مرور جدید، زمان فراموشی آن موضوع طولانی تر خواهد شد بنابراین مرورهای بعدی آن موضوع می تواند در فواصل زمانی بیشتر انجام شود. به عبارت ديگر با هر بار مرور جدید شيب منحني فراموش كم‌تر مي‌گردد. مرورها باید تا زمانی که شیب منحنی فراموشی به صفر نزدیک شود ادامه یابد و آن زماني‌ست كه شما اطمينان دارید كه ديگر موضوع آموخته شده و آن را هرگز فراموش نخواهيد كرد.

نتایج این آزمایشات به روشنی مشخص کرد که توانایی به خاطر آوردن اطلاعات توسط مغز از طریق تکرارهای متوالی به طور باورنکردنی افزایش می یابد. همچنین این روش برای تمامی انسانها با هر نوع هوش و استعدادی قابل استفاده است. شاید این روش در نگاه اول ساده به نظر برسد اما یک مشکل وجود دارد و آن هنگامی است که مطالبی را که شما می خواهید بیاموزید زیاد باشند.

برای مثال زمانیکه شما می خواهید 1000 لغت زبان انگلیسی را بیاموزید. از آنجاییکه هر لغت بر اساس سختی و یا آسانی آن می بایست برنامه مرور جداگانه ای برای خود داشته باشد، بنابراین برنامه ریزی برای مرور آنها بسیار مشکل می شود. سالها بعد از ابينگهاوس، دانشمند دیگری به نام سباستين لايتنر بر مبنای دستاوردهای ابينگهاوس روشی را برای یادگیری اختراع نمود که به نام خود این دانشمند یعنی روش لایتنر معروف شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *