50 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

50 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

50 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

50 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی
همانطور که می‌دانید بخش مهمی از فرهنگ یک ملت ضرب‌المثل‌های آن است،  و غالبا” به شکل یک نثر کوتاه و صریح  بیان می شوند .

در این مطلب وب‌سایت اندیشه کیش می‌خواهد 50 ضرب المثل به همراه اصطلاحات پرکاربرد رایج در زبان انگلیسی ، با ترجمه فارسی را برای شما زبان‌آموزان شرح دهد. از شما عزیزان خواهشمندیم درادامه مطلب با ما باشید.

خواستن توانستن است When there is a will, there is way
از خیرش گذشتم I decided to do without it
آدم گرسنه سنگ هم می خورد Longer is the best sauce
حواست را جمع کن Put yourself together
حال ندارم I don,t feel well
یکی بود یکی نبود Once upon a time
باد آورده را باد می برد lightly come  ,light go
سر حالم i,m in a good mood
عقل سالم در بدن سالم است A sound mind in a sound body
اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود Many a little makes a mickle
اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود Little and often fills the purse   
یک جراح خوب دارای چشمی همانند عقاب، دلی مثل شیر و دستی زنانه است A good surgeon has an eagle’s eye, a lion’s heart, and a lady’s hand
کار حضرت فیل است it is a herculean task
می خوای بخوای, نمی خوای نخوای Take it or leave it
به دلم برات شده بود I felt it in my bones
کاچی به از هیچ چیز است Half a loaf is better than no bread
با یک گل بهار نمی شود one swallow doesn,t make a summer
یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است An ounce of prevention is worth a pound of cure
دنیا پر از انسانهای خوب است،اگر نتوانستی آنها را بیابی،یکی از آنها باش. the world is full of good people. if you cant find one. be one
نابرده رنج گنج میسر نمیشود nothing ventured, nothing gained
ز تعجب شاخ در آوردن drop one’s teeth      &    to react with great surprise
مثل آب خوردن A piece of cake
کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند A poor workman blames his tools
یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است A bird in the hand is worth two in the bush
دوری باعث علاقه مندی می شود Absence makes the heart grow fonder
بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید After dinner sit a while, after supper walk a mile
  صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل    یک فقیر Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper
سحرخیز باش تا کامروا باشی Early bird gets the worm
خنده بهترین دارو است Laughter is the best medicine
یک‌عدد سیب در روز، دکتر را دور نگه‌می‌دارد An apple a day keeps the doctor away
هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد All things come to he who waits
هیچ گلستانی تمام انواع گل‌ها را ندارد All flowers are not in one garland
دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند A merry heart makes a long life
به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود A friend in need is a friend indeed
صدای عمل رساتر از حرف است Actions speak louder than words
هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است Advice when most needed is least heeded
یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد A good beginning makes a good ending
هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است A penny saved is a penny earned
همه راه‌ها به رم راه‌ برند All roads lead to Rome
همه‌چیز خوب، پایانش نیز خوب All’s well that ends well
چوکاشتی باید بدروی As you sow, so shall you reap
تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است Better late than never
داروی تلخ شفابخش‌تر است Bitter pills may have blessed effects
نان، قوت زندگی است Bread is the staff of life
جوجه را آخر پاییز می شمارند Don’t count your chickens before they’re hatched
از کاه، کوه نساز Don’t make a mountain out of a molehill
هر روز یک شروع دوباره است Every day is a new beginning
هر جا که دل می رود، پای می رود Home is where the heart is
بخور تا زندگی کنی، زندگی نکن برای خوردن Eat to live, don’t live to eat
چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود Be careful what you wish for, you might just get it

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *