ساخت ساده و سریع فلش کارت

شما می توانید هم با نسخه کامپیوتر و هم با نسخه موبایل بسیار سریع و راحت فلش کارت های مورد نظر خود را ایجاد کنید. شما می توانید متن مورد نظر، فایل صوتی و فایل تصویری را در پشت و یا روی فلش کارت قرار دهید.

حتی در نرم افزار نسخه موبایل قابلیت ضبط صدا و قرار دادن آن در رو و یا پشت فلش کارت وجود دارد که شما به راحتی می توانید فلش کارت بسازید.