تقویت حافظه با روش جعبه لایتنر

تقویت حافظه با جعبه لایتنر

آیا می دانید مغز ما چگونه یاد می گیرد؟ راه حل تقویت حافظه چیست؟آیا راهی برای تقویت حافظه وجود دارد؟
راه حل ما برای تقویت حافظه استفاده از جعبه لایتنر اندیشه کیش است.حافظه کوتاه مدت از لحاظ زمان نگهداری اطلاعات و ظرفیت آن کمتر از نیاز انسان جهت پیشبرد زندگی روزانه است.

ولی حافظه بلند مدت قابلیت نگهداری حجم نامحدودی از اطلااعات و به یادآوری آن حتی در تمامی طول عمر یک انسان را دارا می‌باشد. قدرت حافظه‌های کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از برخی روشها مانند تکرار قابل تقویت است. این نکته اصلی است که ما در نرم‌افزار اندیشه از آن بهره برده ایم.

بر اساس تعریف علم روانشناسی یادگیری فرآیندی است که در آن افراد اطلاعات را در مغز خود ذخیره و در زمان مورد نیاز آنرا به خاطر می‌آورند.

این فرآیند شامل سه مرحله کد نکاری اطلاعات، ذخیره و سپس بازیابی آنها می‌شود.)

جدای از هوش و یا استعداد افراد و همچنین جنسیت و یا سن آنها عملکرد عمومی حافظه و یا به عبارتی سه فرایند فوق در تمامی انسانها یکسان است هر چند میزان قوت و ضعف آن می‌تواند در افراد مختلف متفاوت باشد.

حال سوال این است که با توجه به یکسان بودن عملکرد عمومی حافظه در تمامی انسانها، آيا مي‌توان حافظه را تقويت كرد و يادگيري را بهبود بخشيد؟